4 valkuilen bij innovatie

4 valkuilen bij innovatie binnen bedrijven

De mensheid is zich constant aan het ontwikkelen. Er ontstaan nieuwe ideeën om het leven mooier of makkelijk te maken. Op kleine en grote schaal, binnen de maatschappij en binnen organisaties. De recente innovaties binnen bedrijven hebben vaak een technologisch karakter. Hoe kunnen we techniek inzetten om onze klanten beter te bedienen? Oftewel: digitale transformatie.

Technologische innovaties bieden niet per definitie garantie op succes. Waar ik mij in een vorig blog gericht heb op het ombuigen van weerstand bij IT-veranderingen, wil ik het nu hebben over de belangrijkste organisatorische valkuilen die het succes in de weg kunnen staan.

Geen duidelijk doel

Er wordt een idee geopperd waarmee naar verwachting een bedrijfsproces efficiënter gaat verlopen. Er wordt geen uitgebreid onderzoek gedaan om dit te verifiëren, maar het idee wordt goed ontvangen en men begin enthousiast aan het realiseren ervan. Gaandeweg blijkt echter dat in werkelijkheid het betreffende bedrijfsproces anders loopt dan gedacht en de innovatie niet voor de verwachte verbetering zorgt. De realisatie wordt vroegtijdig afgebroken en de innovatie bloedt dood.

Om dit te voorkomen is het belangrijk om voor de realisatie duidelijk in kaart te brengen welke verbeteringen de innovatie met zich mee moet brengen en dit te verifiëren bij de betrokkenen.

Te snel en te groots

Het is verleidelijk om op korte termijn een grote technologische verandering te realiseren. Als er echter geen aandacht is voor de mensen die met de techniek moeten werken en zij worden overweldigd door de snelle introductie van een volledig nieuwe manier van werken, streeft de innovatie het doel voorbij.

Door iedereen vanaf het begin te betrekken en enthousiast te maken over de technologische innovatie, krijgt men tijd om aan de nieuwe werkwijze te wennen en is eerder geneigd om mee te innoveren.

Laten leiden door techniek

Met techniek is alles mogelijk. Een fantastisch, maar ook gevaarlijk fenomeen. Want passen de nieuwe technieken wel bij het bedrijf, de medewerkers, de diensten en de klanten? Biedt het daadwerkelijk toegevoegde waarde aan het primaire bedrijfsproces en de bedrijfsdoelstellingen? Omdat de buurvrouw of een zakelijke kennis enthousiast is over een nieuwe techniek, wil dit niet zeggen dat deze ook geschikt is voor andere organisaties.

Gevolgen ondoordacht

Omdat IT in de meeste bedrijven zo’n integraal onderdeel van het bedrijfsproces en de dienstverlening is geworden, zijn de gevolgen van technologische innovaties vaak groter dan gedacht. Om de verandering tot een succes te maken, moeten ook processen en aanverwante systemen wijzigen. Dit vergt de nodige aandacht waarbij één vraag centraal moet staan: zorgt deze innovatie voor verbetering van de dienstverlening? Als de vereiste veranderingen groter blijken dan verwacht, maar het antwoord op de vraag is ‘ja’, dan is het de inspanning waard!

Meer journaal berichten

‘IT-Value? Die zijn zeer ervaren in de zorgbranche’, Chris Kunkeler, informatiemanager stichting Laurens

Wij gebruikten HelloID voor de autorisatie en authenticatie van user accounts. Door gebrek aan onze eigen beheercapaciteit werkte het eigenlijk niet goed genoeg.  En dat was het moment dat ik naar IT-Value werd verwezen.’ Dat zegt Chris Kunkeler, informatiemanager bij stichting Laurens.

Ga naar de bovenkant