adoptie - migratie

'Adoptie is even belangrijk als de migratie zelf’, Luuk Steghuis, Cloud Consultant IT-Value

Onze Cloud Consultant collega Luuk Steghuis vertelt over zijn ervaringen met overstappen van de server naar de cloud. Dit keer voor Woonzorg Nederland. Wat pas écht belangrijk is? Adoptie door de eindgebruiker.

‘IT-Value werd gevraagd om de on-premises-omgeving van Woonzorg Nederland te migreren. De gehele omgeving is gemigreerd met het Azure lift- en shiftprincipe. Het ging om zo’n 150 servers in totaal. Daarnaast is de huidige terminalserver-omgeving on-premises vervangen voor een Windows Virtual Desktop omgeving.

Het lift- en shift-principe wil zeggen dat we de aanwezige data één op één overzetten. De gebruikersomgeving, waar de gebruikers op inloggen om hun werk te kunnen doen, is daarmee eveneens veranderd naar een Windows Virtual Desktop’, vertelt Luuk Steghuis, Cloud Consultant. ‘We hebben tijdens dit project al onze methodieken uitgevoerd. Dus we zijn begonnen in kijken, vervolgens gaan denken, toen naar doen en geëindigd in werken. Vanuit IT-Value bestond het projectteam uit meerdere Consultants, Architect en een Project Manager.’

Over frontend, backend én een slimme overstap

‘Nu het project is opgeleverd, richten we ons samen met Woonzorg, op de optimalisatieslag. Het frontend-gedeelte is al afgerond en nu gaat de opdracht verder met het inrichten van de backend-omgeving. Omdat de omgeving van Woonzorg zo complex is, is er bewust voor gekozen om deze backend-fase in een later stadium op te pakken’, vervolgt Luuk. ‘De overstap naar Azure Lift en Shift is overigens vloeiend verlopen en dat heeft onder meer te maken met de grote hoeveelheid testen die we vooraf hebben uitgevoerd. Daardoor konden we tijdig wijzigingen uitvoeren als dat nodig bleek, dus nog voordat een en ander definitief was. De overstap van on premises naar de cloud is een slimme zet geweest. De hardware was zo goed als afgeschreven en door te kiezen voor de cloud kan men nu gemakkelijk en kostenefficiënt op- of afschalen. Daarnaast wordt er bespaard op de uitgaven en is het mogelijk om slimme automatisering toe te voegen.’

Zó accepteren je eindgebruikers de nieuwe werkomgeving

‘Azure Lift en Shift kan voor sommigen nogal als een groot project klinken. Maar met een goede voorbereiding valt dat heel erg mee. De drempel is minder hoog dan men vaak denkt. Het moeilijkste punt van zo’n project is vaak de nieuwe eindomgeving die door de eindgebruiker geaccepteerd moet worden. En die acceptatie bereik je door eindgebruikers in een vroeg stadium te betrekken bij het project, bijvoorbeeld in een testomgeving. Daarnaast wil je ervoor zorgen dat alle data snel overgezet worden en dat je flexibel werken kunt. Met een Windows Virtual Desktop is dat mogelijk: je kunt razendsnel wijzigingen doorvoeren. Wanneer een update onverhoopt niet goed is gegaan dan kun je snel terug naar de vorige versie. Bovendien heb je een extra beveiliging, bijvoorbeeld door inzet van MFA (multi factor authenticatie). Door op deze manier aan de slag te gaan is je werkplek absoluut toekomstbestendig’, aldus Luuk.

Goed draaiboek onmisbaar

‘Om ervoor te zorgen dat een het ander goed zou lopen hebben we een draaiboek gemaakt, onder meer voor de productiemigratie. Op de dag van de migratie hebben we een Teams-verbinding opengezet waarbij alle partijen aangesloten waren. Denk dan aan de externe leveranciers van de applicaties, het systeembeheer van Woonzorg en wij, de collega’s vanuit IT-Value. Vooraf hebben we duidelijk gedefinieerd welke taken er uitgevoerd moesten worden. Zo hebben we taak voor taak verwerkt, waarna het getest werd door de klant en vervolgens afgevinkt. Op die manier hebben wij het hele draaiboek doorlopen en werd alles goed bevonden. Zie het als een extra check voordat een ander live gaat.’

Kennissessies belangrijk voor eindgebruikers én intern beheer

‘Ik heb vanuit mijn vak al een behoorlijk aantal migraties uitgevoerd en daarbij is één ding heel belangrijk: betrek de eindgebruiker erbij. Als je op maandag live gaat en er is geen communicatie geweest, dan gaat het direct mis omdat de eindgebruiker de migratie niet adopteert. Bij het inrichten van een moderne werkplek heb je te maken met een nieuwe werkomgeving. En daarin moeten mensen meegenomen worden. Dat geldt overigens niet alleen voor de eindgebruiker. Ook de systeembeheerders binnen de organisatie nemen we zoveel mogelijk mee in het traject. Bijvoorbeeld door een kennissessie te organiseren voor het intern beheer. Op die manier kunnen ook deze collega’s wennen aan de nieuwe omgeving.’

Tot slot

‘Al met al is het echt geen project dat als hoogdrempelig gezien hoeft te worden. Het tegendeel is waar: overstappen naar de cloud betekent geen verborgen kosten meer om je server in de lucht te houden, het einde van performance problemen, absolute flexibiliteit én een moderne werkplek die helemaal voldoet aan de eisen van nu.’

Meer journaal berichten

Ga naar de bovenkant