HR is in de lead

HR is in de lead, dát is de essentie van het verhaal’, Niek de Melker, developer bij IT-Value

In een eerder blog deelde Eelke van Someren, Dienst bedrijven, systeembeheerder bij Driestroom zijn ervaringen over de samenwerking met IT-Value. Organisatie Driestroom ondersteunt mensen met en zonder beperking bij het realiseren van alledaags geluk. Samen met IT-Value is Driestroom overgestapt van UMRA voor de user provisioning tussen het HR-systeem Beaufort en de Active Directory. De wens was Tools4ever HelloID Provisioning in te zetten ter vervanging van UMRA. Dit was fase 1, inmiddels is men overgestapt naar fase 2 waarbij er een ONS-koppeling met HelloID wordt verzorgd.

Niek de Melker was vanuit IT-Value als developer betrokken, hij zegt er het volgende over: ‘De samenwerking met Driestroom kenmerkte zich door het vlotte contact. Men reageerde snel op vragen waardoor wij weer rap door konden met onze taken. We startten de dagen met een dagstart en sloten af met een samenvattende e-mail. Daardoor wisten we precies van elkaar waar we mee bezig waren en wat de stand van zaken was. Dat is ook standaard onze werkwijze, omdat we de klant op die manier zoveel mogelijk betrokken houden bij het proces en de voortgang daarvan. Mocht je dit nu lezen en ook op zoek zijn naar een samenwerking met een IT-leverancier op dit vlak, realiseer je dan, bij wijze van eerste start, dat de HR- afdeling binnen je bedrijf in de lead is.’

Niek de Melker

Developer

Niek de Melker was vanuit IT-Value als developer betrokken bij het project voor organisatie Driestroom, hij zegt er het volgende over: ‘De samenwerking met Driestroom kenmerkte zich door het vlotte contact.’ Ook stelt hij: ‘Hr is in de lead, dát is de essentie van het verhaal.’

Identity-management geen IT-feestje, maar HR-gelegenheid

‘Want dat komen we in de praktijk nog wel eens tegen, dat men onbewust toch denkt dat het een IT-feestje is. Maar om een dergelijk project soepel te laten lopen is het goed om je te beseffen dat dit soort wijzigingen vooral als HR-aangelegenheid gezien moeten worden. HR is écht de bron in deze, dat is cruciaal om te begrijpen. Een mooi voorbeeld dat ik in de praktijk eigenlijk altijd terug zie komen gaat over naamconventies: dus over hoe het e-mailadres eruit gaat zien. Dat kan soms tot pittige discussies tussen de afdeling IT en de afdeling HR leiden. HR kijkt vaak vanuit de medewerker en zijn of haar wensen en IT kijkt toch wat meer vanuit proces en techniek.’

Meer in the lead, betekent ook meer verantwoordelijkheid

‘Maar de basis ligt uiteindelijk bij hr. Dit in control zijn van HR leidt ook tot meer verantwoordelijkheid. Juist omdat zij met de door hen ingevoerde data de basis vormen voor de afdeling IT, is het belangrijk dat ze daar ook bijzonder serieus mee omgaan. Zo moet een nieuwe collega bijvoorbeeld al opgevoerd zijn nog vóórdat deze in dienst komt, anders kan IT er te laat mee aan de slag. Het vraagt om wat samenwerking over en weer, maar als dit eenmaal loopt zijn de mogelijkheden eindeloos’, aldus Niek. ‘Duidelijke communicatie tussen de verschillende belanghebbenden is hierbij onmisbaar, want als mensen weten waaróm ze iets in een bepaald format moeten vullen, dan zullen ze ook eerder geneigd zijn om dit te doen.’

Niek de Melker (Developer)

Automatiseren is niet de toekomst, het is het heden

Meer journaal berichten

Ga naar de bovenkant