IT-Value? Dat is een kwaliteitsbrood van de bakker

IT-Value? Dat is een kwaliteitsbrood van de bakker

Wat een kwaliteitsbrood van de bakker, de zorg en IT-Value met elkaar te maken hebben? Je leest het in ons blog van deze week.

In ons vorige blog stelden we vast dat de zorg blijvend is veranderd. We gaven onze visie en kijk daarop vanuit ons IT-specialisme. In dit vervolg diepen we de 3 aandachtspunten rondom zorg en digitalisering graag verder uit. Want er is zóveel meer te vertellen over de actiepunten die ik eerder vanuit helicopterview benoemde.’

Aan het woord is Maurice Aalders, eigenaar van IT-Value. Hij ziet samen met zijn team hoe de coronacrisis grote invloed heeft op de combinatie van digitalisering en de zorg. Zo richten zorginstellingen zich in toenemende mate op het integreren van de digitalisering als volwaardig ondersteunend proces binnen hun organisatie. Ad hoc ingerichte oplossingen, zoals werken op afstand en alles wat daarmee samenhangt, worden nu structureler en beter ingericht. En vanaf daar ook andere zaken, zoals het automatiseren van administratieve processen zodat er meer tijd overblijft voor de cliënt of patiënt, afhankelijk van of de instelling zich meer richt op cure of op care. Maurice onderscheidde eerder 3 belangrijke aandachtspunten in deze transitie. Onderstaand diept hij ze graag verder uit.

Onderzoek de IT-verdeling van je IT-budget

‘Wanneer je, zoals ik aangaf in actiepunt 1 in ons vorige blog, onderzoekt hoe je budget verdeeld is, dan blijkt er vaak winst te behalen door het budget slimmer in te zetten. Graag voeg daar ik daar nog aan toe dat er geregeld te veel geld betaald wordt voor het beheren van een uitgebreid serverpark. En dan wordt er vaak nog niet eens stilgestaan bij de verborgen kosten’, aldus Maurice.

‘Daar bedoel ik bijvoorbeeld de structurele afschrijving mee, wat geen directe uitgaven in je winst- en verliesrekening zijn, maar wel een belangrijke post op je balans. heb je nog de kosten van het applicatielandschap. Waarom worden niet legacy applicaties nog steeds vanuit het datacenter aangeboden? Tot slot is ook de overcapaciteit iets om bij stil te staan. Zeker nu. Want wanneer je bijvoorbeeld voor een cloudoplossing kiest, dan ben je hartstikke schaalbaar: meer medewerkers betekent extra werkplekken inkopen. En afschalen, bijvoorbeeld door krimp in je personeelsbestand als gevolg van de coronacrisis, betekent direct je kosten verlagen omdat je (tijdelijk) minder werkplekken nodig hebt.

‘Bij een server werkt dat niet zo, omdat je vooral de capaciteit moet bepalen. Omdat er angst is voor het inkopen van te weinig capaciteit wordt er meestal maar flink ingeslagen en daarmee dús kosten gemaakt die feitelijk overbodig zijn.’

IT-kosten als winstgevende businesscase

‘Over het tweede thema, dat gaat over je IT-kosten ombouwen tot een slim verdienmodel kan ik het volgende zeggen: wanneer je onderzocht hebt hoe je budget verdeeld is dan kun je een businesscase maken en deze gebruiken voor een duidelijke visie en strategie. Vraag dus ook dóór bij je IT-partner. Ik zie in de markt dat er veel eigen sausjes over in basis dezelfde oplossingen gegoten worden. Ik raad zorginstellingen aan om de blik te verruimen en verder te kijken. Er is, ook vanuit de huidige techniek, zóveel meer mogelijk dan in eerste instantie misschien lijkt. Wanneer je deze transitie vanuit je rol als werkgever met open vizier benadert, dan kan dit zomaar leiden tot een hogere medewerkerstevredenheid. Er zijn meerdere casussen bekend waarbij het ziekteverzuim daalde omdat er minder frustratie op de werkvloer was rondom ‘het systeem’. De druk is hoog, zeker nu, en dan moet de digitale werkplek mensen krachtig ondersteunen en juist geen extra bron van stress vormen.’

Niet de vraag óf maar wanneer er een hackaanval komt

‘Tot slot benoemde ik in punt 3 van mijn vorige blog het belang van cybersecurity in relatie tot de haastige opgetuigde thuiswerkplekken van het laatste half jaar. Het is inmiddels al niet meer de vraag óf cybercriminelen bezig zijn hun slag te slaan, maar vooral wanneer de resultaten daarvan naar buiten komen. Het is criminelen, door alles wat er gebeurde rondom corona, onbedoeld en ongewild behoorlijk gemakkelijk gemaakt op het gebied van beveiliging. Of beter gezegd, het gebrek daaraan.

Realiseer je daarom als zorginstelling dat er aandacht nodig is voor je huidige digitale omgeving. Wacht niet tot er zich een incident voordoet, want ook hier is het, en die beeldspraak is aan alle kanten passend, beter om te voorkomen dan om te genezen.’

‘Ik durf vanuit mijn visie, jarenlange ervaring en breed opgedane vakkennis te stellen dat wij vanuit IT-Value de antwoorden hebben om organisaties met dit vraagstuk te helpen. Het begint allemaal met de basis: welke behoefte heb je nu écht en wat is het beschikbare budget? Eigenlijk net zoals wanneer je een vers brood koopt: waar de één het budget voor een kwaliteitsbrood van de warme bakker heeft, is de ander tevreden met een fabrieksbrood van de supermarkt dat zijn honger stilt. Over één ding is iedereen het wel eens: met een rammelende maag voelt niemand zich lekker. En precies zo werkt deze metafoor voor je digitale infrastructuur: weet waar je voor kiest en waarom en ga er dan, samen met een professional die van wanten weet, praktisch mee aan de slag.

Meer journaal berichten

‘IT-Value? Die zijn zeer ervaren in de zorgbranche’, Chris Kunkeler, informatiemanager stichting Laurens

Wij gebruikten HelloID voor de autorisatie en authenticatie van user accounts. Door gebrek aan onze eigen beheercapaciteit werkte het eigenlijk niet goed genoeg.  En dat was het moment dat ik naar IT-Value werd verwezen.’ Dat zegt Chris Kunkeler, informatiemanager bij stichting Laurens.

Ga naar de bovenkant