Maak het bijhouden van uw patches en updates gemakkelijker!

Maak het bijhouden van uw patches en updates gemakkelijker!

Werken in een dynamische omgeving vereist actief beheer. Dit beheer wordt vaak reactief uitgevoerd omdat er op sommige hardware of software problemen ontstaan nadat er een wijziging is geweest om bijvoorbeeld een nieuwe functionaliteit te introduceren.

Microsoft brengt op elke tweede dinsdag van de maand nieuwe patches uit op hun producten, maar soms ook daarbuiten worden er patches uitgebracht. Overige leveranciers van applicaties, zogeheten “third party vendors” zoals bijvoorbeeld Adobe of 7-Zip brengen van tijd tot tijd ook updates uit op hun producten.

Traditioneel updaten is passé

Het is gebruikelijk om een acceptatie omgeving te hebben, welke vanaf het eerste weekend na de tweede dinsdag van elke maand voorzien wordt van de meest recente patches. Dit is een ideaal moment om ook uw overige software volledig bij te werken naar de meest recente updates, om zo veilig mogelijk uw applicaties en werkomgeving te kunnen aanbieden.

Dit hele updateproces heeft natuurlijk veel omhanden, updates worden veelal met de hand geïnstalleerd waar, nadat de test omgeving akkoord gegeven heeft, ook de productie met de hand wordt bijgewerkt. Helaas merken wij dat deze handmatige acties toch nog veel gedaan worden, wat ook nog eens veel werk oplevert buiten kantoortijd, en dit overigens ook nog eens een kostbare handeling betreft.

Dit handwerk is zeer foutgevoelig; patches kunnen over het hoofd worden gezien, omgevingen zijn niet meer gelijk wat patch installaties betreft, en tenslotte heb je geen overzicht welke patch waar geïnstalleerd staat. Zulke fouten zijn te minimaliseren door het updaten te automatiseren.

Ivanti helpt uw update en patch management

Ivanti biedt Ivanti Patch aan om uw updateproces te automatiseren. Naast het bijwerken van de Windows Updates, kan Ivanti Patch ook de meest gebruikte third party applicaties updaten. Dit maakt Ivanti Patch een zeer breed inzetbaar product, en de implementatie ervan is zeer eenvoudig.

Op het moment dat je Ivanti Patch gaat configureren, geef je een duidelijke scheiding aan tussen je O(ntwikkeling) – T(est) – A(cceptatie) en P(roductie) omgeving. Hier koppel je vervolgens een beleid aan, welke je zelf in hoofdlijnen bijhoudt betreffende welke patches er inbegrepen zijn. Tevens kun je in de configuratie van de scheiding van de omgevingen aangeven of, en wanneer de machines herstart moeten worden op basis van omgeving. Ivanti Patch geeft aan maar één enkele reboot nodig te hebben bij een batch-installatie van meerdere patches.

Ivanti patch for windows

Zet uw updates en patches op autopilot

Herkent u zich in de bovengenoemde situatie, waar handmatig nog veel werk verricht wordt? Dan is zeker eens de moeite waard om te onderzoeken of het ook voor u nuttig kan zijn dit proces te gaan automatiseren.

Twijfelt u nog, of heeft u andere vragen over het wel of niet automatiseren van uw updates, neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag.

Meer journaal berichten

Ga naar de bovenkant