Elza de Haan

In dit eerste artikel van het drieluik over de diensten van IT-Value, vertelt Elza de Haan, als Business Consultant verantwoordelijk voor Envision Services, over het hoe en waarom van deze diensten en bijbehorende teams. Onder meer deze zaken komen voorbij:  

  • Wat de dienst biedt. 
  • Wat voor soort klanten en opdrachten het team met de dienst bedient.
  • Welke kennisgebieden er binnen het team aanwezig zijn.  
  • Welke actuele items er spelen.  

 In deel 2 en 3 van het drieluik komen Thijs Kleemans (verantwoordelijk voor Professional Services) en Bob Masselink (verantwoordelijk voor Managed Services) aan het woord.  

Binnen IT-Value kennen we de diensten Envision Services, Professional Services en Managed Services. Met de eerste dienst bieden we onze klanten uitzicht door inzicht en overzicht. In onze inmiddels bekende methodiek is dat fase KIJKEN. Professional Services zorgt voor vooruitgang, door kennis en innovatie. Dit gebeurt in de fases DENKEN & DOEN uit onze methodiek, en richt zich op de projecten nadat de stip op de horizon door team Envision Services is gezet. En Managed Services biedt klanten zekerheid, door ontzorgen optimaliseren, de fase WERKEN uit onze methodiek. Naast deze waardes hebben we onze focusteams. Zij focussen zich vanuit alle drie de diensten op de specialisaties Identity & Access management, datamanagement en werkplek & portalen. 

Envision Services: team van Business Consultants en Architecten

Elza: ‘Ons team van Business Consultants en Architecten is heel breed inzetbaar voor onze klanten. Maar in basis komt het wel steeds neer op hetzelfde: wij geven onze klanten uitzicht, door het geven van inzicht en overzicht. Daarbij is het uitzicht dat wij zorgen voor visie, voor de rode stip op de horizon als antwoord op dat ene grote probleem, die vele kleine problemen óf die ene mooie droom die nog (te) ver weg lijkt.’  

 ‘Vanuit dat uitzicht gaan we door naar inzicht en overzicht. Inzicht kan dan gaan over architectuur, over de knelpunten en het beter inrichten daarvan. Of over het IDU-proces en het automatiseren daarvan. Of…kortom, hier komen allerlei onderwerpen voorbij. En overzicht gaat dan meer over het creëren van houvast, waarbij de stip op de horizon helder is en de huidige situatie met bijbehorende knelpunten. Vanuit dit overzicht is het gemakkelijk om, samen met ons, de volgende stap te gaan maken’, aldus Elza.  

Enthousiast over mijn team omdat…

‘De samenstelling van ons relatief kleine team is wat mij betreft een gouden combinatie. Dit omdat we los van de techniek in staat zijn om de vraag achter de vraag kunnen beluisteren. Zo komen we organisaties tegen die het nog niet voldoende lukt om de optimale moderne werkplek in te zetten. Of zij die hun IT volop aan het outsourcen zijn, maar nog altijd niet het gevoel hebben goed als regieorganisatie te fungeren. Soms zijn zaken op te lossen of te beantwoorden door een eenvoudige brainstormsessie, terwijl er een andere keer diepgaand onderzoek nodig is om de gestelde doelen of dromen te bereiken. Daarin is er veel aandacht voor dát wat de business, wil kan of mag. Verder vind ik het belangrijk om degene waar we voor werken, vaak is dat een IT-manager, IT-directeur of een Raad van Bestuur, écht te helpen met onze tips, uitgebreide adviezen en het bieden van structuur. Wij vinden het daarbij prima om onzichtbaar te zijn, zodat onze opdrachtgever zijn of haar succes kan oogsten binnen de organisatie. Bovendien zijn wij met ons team niet direct gelieerd aan technieken of oplossingen, waardoor ons advies soms best een oplossing buiten ons eigen bedrijf kan zijn. Zolang die klant maar blij is en verder kan. Dan vinden wij het goed.’ 

Eerst denken dan doen 

‘In de praktijk merk ik dat onze klanten het meest wakker liggen van het gebrek aan visie op regie, digitalisering, de moderne werkplek en, wat meer concreet, het in dienst-, doorstroom- en uitstroomproces, kortweg het IDU-proces. Vooral het werk wat daaraan voorafgaat vindt men ingewikkeld. Wij horen met ons team vragen terug als: wie mag en kan er eigenlijk bij welke informatie? Welke rollen versus functies hebben we? Wat zijn vaste gegevens en wat is flexibel? Wat kunnen we automatiseren en wat moet zelf aanvraagbaar zijn?’, vervolgt Elza. ‘We zien nu, mede door onze aanpak, dat klanten zich steeds meer realiseren dat bovenstaande thema’s niet zomaar even te implementeren zijn. Juist gedetailleerd doorlopen van het voorliggende proces is een basisvoorwaarde om tot het gewenste eindresultaat te komen.’

Creativiteit voorop 

‘Maar ook zoiets pragmatisch als de manier waarop je omgaat met de adoptie van alle veranderingen intern. Zo denken we ook mee in een creatieve opstelling van de uitnodiging richting eindgebruikers om deel te nemen aan een workshop. De e-mail, of andere communicatievorm, pakken we op een doordachte manier aan waardoor deelname een feestje in plaats van een verplichting wordt. Maar ook de manier waarop er intern met Teams wordt omgegaan hoort daarbij: stel bijvoorbeeld maar eens tien spelregels op rondom het gebruik van Teams. Bedenk daarbij zaken als: wie mag waarbij? Welk bestand mag wel of juist niet in- of extern gedeeld worden et cetera. Kortom, om tot de kern te komen moet je heel veel pellen en creatieve invalshoeken gebruiken. Daar gaat dan ook de meeste tijd in zitten.’ 

Het hoogste doel voorop 

‘Kort samengevat durf ik te stellen dat wij als team in staat zijn om al de kennis die we hebben van techniek, los te laten en zo min mogelijk sturend te laten zijn. Wij hebben eerst en vooral aandacht voor het andere, voor het hogere doel waarin het moet resulteren voor processen én voor de betrokken mensen.’ 

 Herken je uitdagingen in bovenstaand verhaal? Neem contact op met IT-Value. Elza en haar collega’s gaan graag met jouw uitdaging óf droom aan de slag. Mét meetbaar resultaat én een uitkomst waar je collega’s blij van worden.  

Meer berichten

‘IT-Value? Die zijn zeer ervaren in de zorgbranche’, Chris Kunkeler, informatiemanager stichting Laurens

Wij gebruikten HelloID voor de autorisatie en authenticatie van user accounts. Door gebrek aan onze eigen beheercapaciteit werkte het eigenlijk niet goed genoeg.  En dat was het moment dat ik naar IT-Value werd verwezen.’ Dat zegt Chris Kunkeler, informatiemanager bij stichting Laurens.

Ga naar de bovenkant