Veiligheidsregio Fryslân en IT-Value

Veiligheidsregio Fryslân en IT-Value: een veilige IT-combinatie

Lees over de samenwerking tussen IT-Value en Veiligheidsregio Fryslân. ‘Onder onze klanten bevinden zich organisaties die al helemaal in de cloud werken. Zij hebben het plaatje van A tot Z rond. Er zijn er ook die nog vooraan in dit proces zitten, of de overtap van on-premises naar de cloud nog willen maken’, Wouter Suyderhoud, IT-Value.

Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen de risico’s van rampen en crises. Voorheen viel rampenbestrijding en crisisbeheersing onder de gemeente. Door het onder één regionale bestuurlijke regie te plaatsen, is de slagkracht vergroot.

‘We zijn bij Veiligheidsregio Fryslân eerst gestart met een testcase. Er was een probleem met TOPdesk dat niet zomaar op te lossen leek. Uiteindelijk bleek de token van de betreffende leverancier niet compatible te zijn met ADFS. Toen die conclusie eenmaal getrokken was hebben voorgesteld om de authenticatiemethode te veranderen. En dat bleek te werken.’ Aan het woord is Wouter Suyderhoud, teamleider.

Fijne samenwerking tussen Veiligheidsregio Fryslân en IT-Value

‘De samenwerking met de collega’s van de Veiligheidsregio was vanaf het eerste moment goed. Onze technische kennis werd gewaardeerd en we konden goed aansluiten op de thematiek die binnen de organisatie speelde. Ook vanuit hen waren de verwachtingen helder, en dat wérkte. Inmiddels zijn we al een aantal projecten verder. Zo hebben we de storage omgeving vervangen en loopt er op dit moment een mailboxmigratie. Daarnaast staat er één ochtend in de week een collega ingepland om werkzaamheden over te nemen indien nodig’, aldus Wouter.

Het hele klantverhaal lezen? Dat kan hier.

Michiel Riedstra

Veiligheidsregio Fryslân
In eerste instantie waren we op zoek naar een 3e-lijnssupportpartner die onze systeembeheerder kon ondersteunen. Bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden waar we zelf niet zo goed raad mee wisten.

De basis van de IT-oplossing

‘In basis bieden wij vanuit IT-Value, ook bij Veiligheidsregio Fryslân, een technische oplossing, zowel gericht op innovatie als op beheer. Maar als ik deze dienst ontleed dan denk ik dat wij vooral rust creëren voor organisaties. Dit door als vangnet te fungeren voor zaken die men zelf niet op kan pakken door drukte of door de complexe inhoud ervan. Feitelijk zijn we een back-up voor het structurele team dat binnen een organisatie aanwezig is. Want wat je ziet is dat er vaak steeds meer generalisten binnen bedrijf werken. Zij weten veel van businessprocessen, maar hebben soms specialisten nodig om het IT-stuk tot op detailniveau in te richten. En vervolgens moet dit IT-stuk na deze initiële inrichting ook onderhouden worden. Ook voor dat onderdeel heb je beheerders nodig die dat op een specialistisch niveau kunnen. Daarin zoeken wij, vanuit onze rol als kennishuis, graag de samenwerking op. Het is juist de combinatie met een door de wol geverfde systeembeheerder die alle ins en outs van de organisatie kent die garant staat voor succes. De beheerorganisatie verdient die aandacht ook. Het is net als een nieuwe auto: ook die heeft onderhoud nodig, anders sta je tóch een keer stil.’

IT: de technische en de zachte kant

‘Ik denk dat wij vanuit IT-Value een visie hebben over hoe de moderne werkplek in elkaar steekt en hoe we deze op kunnen bouwen. En dan zowel op technisch als op organisatorisch niveau. Dat laatste stuk gaat dan met name over de zogenaamde zachte kant van IT. Want je kunt als IT-specialist prachtige oplossingen bedenken, maar als de eindgebruiker deze niet adopteert binnen de nieuwe werkplek dan wordt het niets. Het gaat er dus ook om hoe je mensen mee kunt nemen in dat verhaal. Je wilt de Moderne Werkplek dus écht naar de gebruikers brengen en deze werkplek vervolgens goed blijven beheren. Dáár zit onze kracht.’

Helemaal in de the cloud of toch nog on-premises

‘Onder onze klanten bevinden zich organisaties die al helemaal in de cloud werken. Zij hebben het plaatje van A tot Z rond. Er zijn er ook die nog vooraan in dit proces zitten, of de overlap van on-premises naar de cloud nog willen maken. Het mooie is dat je dit proces heel gefaseerd aan kunt pakken. Je kunt met kleine stapjes steeds naar de volgende fase gaan zodat het niet meteen als een grote transitie aanvoelt. En juist door gebruik te maken van één centraal portaal waar de eindgebruiker in werkt, kun je die continue verbeterslag mooi achter de schermen uitvoeren. Zonder dat de gebruiker dit merkt. Zie het als die auto die lekker rijdt terwijl er zo nu en dan nog wat gesleuteld wordt. De eindgebruiker merkt niets van dit onderhoud, maar merkt wél dat alles steeds soepeler en gemakkelijker loopt’, aldus Wouter.

Meer journaal berichten

Ga naar de bovenkant