Data governance - security

‘Data governance, security en de moderne werkplek: dáár draait het om in 2022’, René Welgraven, Solution Architect bij IT-Value

Lees het blog van onze collega René waarin hij vertelt welke IT-thema’s belangrijk zijn voor 2022.

‘Het onderwerp dat in elk gesprek naar voren komt, is toch wel data governance. Dat gaat dan over hoe je in control komt óf blijft, kijkend naar het beheren van je data.’ Aan het woord is René Welgraven, Solution Architect bij IT-Value. ‘Vragen gaan dan concreet over waar staat onze data, waar gaat het allemaal heen, wie doet er wat mee en met welke risico’s hebben we te maken. En dat kan ik me levendig voorstellen, want je ziet immers dat er door de coronacrisis plots veel met Teams gewerkt wordt. Een prima oplossing natuurlijk, maar het resulteert bij veel bedrijven wel in een wildgroei waarin men al snel de controle kwijtraakt. Dan weet men bijvoorbeeld niet meer welke externen voor welk kanaal uitgenodigd worden. Dat geeft weer onrust omdat er een verhoogde kans op datalekken ontstaat. Over dat soort zaken praat ik in elke sessie in meer of mindere mate nu we massaal van een traditionele omgeving naar een Microsoft 365- cloud omgeving gaan of daar al zijn.’

Data governance en security met stip op één

‘Ook worden er veel vragen gesteld over waar je als bedrijf of instelling je data op wil slaan of hoe je deze gegevens het beste op een veilige manier kunt verplaatsen. Vaak ook wil men rol based acces invullen maar is niet helder hoe dit aangepakt moet worden met alle profielen die er intern zijn’, aldus René. ‘En natuurlijk worden er ook veel securityvragen gesteld. Deze gaan veel over ransomware, over hoe men kan zorgen dat data veilig staat zodat continuïteit gewaarborgd is. Het hebben van goede back-ups is daarbij belangrijk. Klanten denken nog weleens dat Microsoft deze back up voor ze maakt, maar dat is deels het geval. Data governance is een breed begrip en kan op verschillende manier vorm gegeven worden, maar wat IT-Value betreft horen back-ups daar ook bij. Tevens wordt er veel gevraagd naar het compleet automatiseren van processen, zoals bijvoorbeeld het hr-proces. Vanuit IT-Value doen we dat in nauwe samenwerking met Tools4ever. Het hr-systeem van bedrijven, gemeentes of zorginstellingen wordt dan bijvoorbeeld leidend als bronsysteem. Zo kan bijvoorbeeld het proces van in- en diensttreden van medewerkers veel vlotter verlopen.’

Moderne werkplek hot item

‘De moderne werkplek tot slot is ook een hot item, want ondernemingen en overheidsinstanties hebben anno nu uiteraard veel behoefte aan een moderne omgeving waarin veilig en gemakkelijk samengewerkt kan worden. Daar hoort het op een eenvoudige manier toegang krijgen tot informatie (die specifiek bij een bepaalde rol of functie hoort) bij. En dan liefst zo laagdrempelig mogelijk, zonder dat ze allerlei toeters en bellen nodig hebben’, vervolgt René. ‘Dit zijn zo ongeveer de onderwerpen die in 2022 bij bedrijven op de agenda zouden moeten staan, waarbij data governance en beveiliging toch wel met stip bovenaan staan. Je moet er immers niet aan denken dat je data kwijtraakt die tot je kernprocessen behoort, bijvoorbeeld als je een zorginstelling bent en privacygevoelige gegevens op straat komen te liggen. Dat reputatierisico op imageschade is enorm. Verder helpen we onze klanten ook met het ‘ver-SaaS-en’ van applicaties en het realiseren van serverless omgevingen.

Coronapandemie verandert werkdag ingrijpend

veranderd. Ik merk het ook tijdens mijn werkdag: waar ik eerst veel onderweg naar klanten was, ben ik nu vooral bezig via Teams. En hoewel dat prima werkt, mis ik toch het fysieke contact van elkaar even in de ogen kunnen kijken. Als je in dezelfde ruimte zit merk je vaak toch nét wat beter hoe iemand reageert op een bepaalde presentatie of anderszins. En vanuit IT-Value? Vanuit IT-Value starten we elke transitie nog altijd vanuit een roadmap waarin we met de klant kijken waar deze naartoe wil de komende jaren. Daar horen vragen bij als: ‘Waar wil je over 5 jaar staan?’ ‘En wat wil je functioneel gezien hebben staan voor je medewerkers?’ Dat delen we dan, op basis van een architectuur model, op in een aantal kavels. Vervolgens zoomen we per laag in wat er nodig is om de route te gaan volgen. Aan een roadmap hangt ook altijd een business case vast en van daaruit starten we de projecten weer op. Dat kan in kleine delen zijn of juist in een heel groot programma. De transitie gaat uiteindelijk altijd van A naar B maar deze doorlopen we op een overzichtelijke manier van kavel naar kavel.’

Meer journaal berichten

‘IT-Value? Die zijn zeer ervaren in de zorgbranche’, Chris Kunkeler, informatiemanager stichting Laurens

Wij gebruikten HelloID voor de autorisatie en authenticatie van user accounts. Door gebrek aan onze eigen beheercapaciteit werkte het eigenlijk niet goed genoeg.  En dat was het moment dat ik naar IT-Value werd verwezen.’ Dat zegt Chris Kunkeler, informatiemanager bij stichting Laurens.

Ga naar de bovenkant