Waarom je slimme mensen geen dom werk moet laten doen

Waarom je slimme mensen geen dom werk moet laten doen

Het is een herkenbaar beeld voor elke IT-manager: tijd en moeite besteden aan zaken waar je liever helemaal geen tijd en moeite aan wil besteden. Voorbeeld: in een programma ben je verplicht tot het documenteren van alles tot op achter de komma, via onbegrijpelijke omwegen of wetgeving. Of je bent nog afhankelijk van andere afdelingen. Oftewel, zaken die omslaan in tijdrovende processen.

Een mooi voorbeeld is dat sinds afgelopen jaar werknemers in de thuiszorg niet meer van elke vijf minuten moeten bijhouden wat ze gedaan hebben. Daardoor gaat elke minuut die minder aan papier wordt besteed, nu naar de zorg. Precies waar het om draait. Stel je voor dat je dergelijke zaken kunt weg automatiseren? Het effent de weg naar efficiëntie en innovatie.

Waarom nog?

Het is maar een klein voorbeeld van waarom je zo min mogelijk tijd aan onnodig werk wilt en zou moeten besteden. Als je die stap in automatisering kunt maken, ga je procesgericht werken:

  • De repetitieve werkzaamheden nemen af.
  • Het werk blijft interessant.
  • Je maakt een enorme efficiëntieslag op de werkvloer.
  • Er is (eindelijk) tijd voor werkzaamheden die altijd blijven liggen.
  • Er ontstaat ruimte voor innovatie

IT-ers weten hoe te automatiseren

Automatiseren gaat verder dan alleen werkzaamheden vervangen. Want zodra er andere afdelingen aan te pas komen, zitten er vaak zaken als applicatiebeheerders of rechtenbeperkingen tussen. Hier wordt het interessant.

Wanneer afdelingen samenkomen om te automatiseren worden er processen in kaart gebracht. Dan zie je dat processen vanwege bijvoorbeeld fusies of historie van werkzaamheden, helemaal niet meer zo efficiënt zijn als men denkt. Daar valt dus veel te halen.

Automatiseren van bedrijfsprocessen brengt dus meer dan alléén het wegnemen van menselijk handelen, maar verkort ook de lijnen en laat mensen en afdelingen tot nieuwe inzichten komen.

De stappen na automatiseren

Vervolgens draait het om de vicieuze cirkel te doorbreken. De gebruikers zijn gevoelig voor verandering en zullen niet schromen weerstand te bieden, maar op lange termijn zullen juist zij hier veel profijt van hebben. Je staat immers aan de vooravond van een innovatieslag. Ook als het in eerste instantie veel tijd kost, kost het gaandeweg minder tijd om te automatiseren. De focus kan verlegd worden naar werkzaamheden die leuk zijn en het bedrijf nodig heeft.

IT-Value is daarin de verbindende factor. De knowhow van het automatiseren gecombineerd met de manier om werknemers en afdelingen met elkaar te verbinden.

Meer journaal berichten

‘Ik vond dat het te lang duurde voordat ik facturabel was’, Peter-Jan Hekkema, Sr. Beheerder IT-Value

‘Ik kwam via een ex-collega met IT-Value in contact. En dat iemand die er niet meer werkt nog altijd zo rázend enthousiast is over zijn voormalige werkgever, vond ik niet alleen interessant maar ook positief,’ Aan het woord is Peter-Jan Hekkema, sinds 1 maart jl. als sr. beheerder aan de slag bij het bedrijf. ‘Ik werkte, via mijn vorige werkgever, met een collega samen aan een project.

Trend: van alle IT in eigen hand naar een doordachte regie-organisatie

‘De software, servers en infrastructuur waren aan vervanging toe. Daar kwam het kortgezegd op neer’, zegt Wouter Suyderhoud, Cloud Consultant bij IT-Value. ‘Via deze samenwerking, ontstond onder meer de vraag om van on-premises naar Azure over te stappen. En gaandeweg kwam het verzoek om ook het beheer over te nemen, omdat men toe was aan een professionaliseringsslag.’

Ga naar de bovenkant