Weerstand bij IT-veranderingen

Weerstand bij IT-veranderingen: 5 tips

Het doel van elke verandering is succes; we willen iets mooier, groter, beter, sneller maken. In de IT worden veranderingen vaak gedreven door de techniek, terwijl juist de menselijke factor het succes kan maken of breken. Daarom 5 tips om menselijke weerstand om te buigen naar veranderbereidheid.

Het doel van elke verandering is succes; we willen iets mooier, groter, beter, sneller maken. In de IT worden veranderingen vaak gedreven door de techniek, terwijl juist de menselijke factor het succes kan maken of breken. Daarom 5 tips om menselijke weerstand om te buigen naar veranderbereidheid.

Reacties en gedragspatronen

Heb gedurende het verandertraject aandacht voor de reacties en gedragspatronen van de betrokkenen. Dit is de veranderdynamiek die elke verandering met zich meebrengt. Door deze weerstand om te buigen naar veranderbereidheid, is de kans van slagen groter. Hanteer hierbij de volgende formule: S = M x W x K. Succes = Moeten x Willen x Kunnen.

  • Zien de betrokkenen de noodzaak van de verandering?
  • Hebben de betrokkenen de intentie om te veranderen?
  • Hebben de betrokkenen de benodigde kennis, ervaring en middelen om te veranderen? Door de aanwezigheid van deze aspecten regelmatig te peilen bij de betrokkenen, kan tijdig gestuurd worden waar nodig.

Oorzaken weerstand

Als er weerstand ontstaat, onderzoek wat de oorzaak van deze weerstand is en manage dit op de juiste manier. Staan emoties centraal? Zorg dat deze inzichtelijk zijn en besproken worden. Staan belangen centraal? Concentreer dan op de bestaande machtsstructuur van de organisatie om de oorzaak te achterhalen. Wanneer samenwerken en groepskenmerken centraal staan, moet de oorzaak gezocht worden in verschillen in de normen en waarden en processen en communicatie tussen de betrokkenen. Tot slot moet de oorsprong van weerstand in de verschillen in behoefte aan balans en gevolgen voor werktevredenheid gezocht worden wanneer persoonskenmerken centraal staan.

Leiderschap

Speel geen inhoudelijke of procesmatige rol als leider, maar creëer een situatie waarin kennisdeling en open dialoog mogelijk is. Dit stimuleert verandering van menselijk gedrag door mensen zelf hun normen en waarden te laten wijzigen. Door kennisdeling en open dialoog komen deze leerprocessen tot stand.

Interventiemethoden

Intervenieer door middel van open gesprekken en coaching, participatie in werkgroepen en het ontwikkelen van de visie. Al deze interventiemethoden zijn gericht op participatie en samenwerking ten behoeve van gezamenlijk belang om te veranderen.

Tijd en mankracht

Concretiseer met de betrokkenen welke vorm van tijd en mankracht nodig is voor de verandering en faciliteer deze. Hiermee wordt het aspect ‘kunnen’ als positief ervaren door de betrokkenen. Als daarnaast de aspecten ‘moeten’ en ‘willen’ ook als positief ervaren worden, vormt dit gezamenlijk de sleutel tot een succesvolle verandering.

Meer journaal berichten

Ga naar de bovenkant