Zó bundelen Liquit en IT-Value al jaren kennis en kunde in een strategisch partnership

‘IT-Value is een héle leuke partner, maar dat is natuurlijk niet de reden dat we een partnerschap zijn aangegaan’, lacht Saskia de Ronde, Channel Manager Benelux bij Liquit. Een partnerschap met ons bedrijf is voornamelijk ingestoken op de kennis die een partner van onze producten heeft. Gedrevenheid, betrouwbaarheid en kunde zijn daarbij belangrijke aspecten omdat deze bijdragen aan een goede implementatie van onze producten.

 Het is voor ons uiteindelijk heel belangrijk hoe een product bij de klant landt, want als onze partner het product niet goed implementeert is dan doet dat direct wat met je reputatie. Naast kennis en kunde, is vertrouwen een belangrijk woord in deze samenwerking met IT-Value. We werken inmiddels zo’n 5 jaar met ze samen, ze waren één van onze eerste partners. Dat deze samenwerking tot op de dag van vandaag voortduurt, zegt volgens mij wel wat.’ 

Van oplossing voor individueel klantprobleem naar volledig bedrijf

‘Ons bedrijf bestaat sinds 2015 en is ontstaan vanuit een probleem dat we voor een individuele klant wilden oplossen. Een aantal van onze technische mensen bedacht een oplossing en toen bleek al vrij snel dat niet alleen deze ene klant dit probleem had, maar ook heel veel anderen. Het ging, maar dat zal de lezer die ons bedrijf kent niet verbazen, over het inrichten van een uniforme werkplek voor de medewerkers van dit bedrijf. We besloten al snel dat we van deze fix een volledig product wilden maken en op een later tijdstip is daar een compleet bedrijf omheen gebouwd. In basis draait ons aanbod erom dat de medewerker onafhankelijk vanuit om het even welke plaats, tijd en met welk apparaat hij werkt, áltijd dezelfde gebruikservaring heeft.’

IT-Value één van de eerste partners

‘Het vertrouwen dat we in IT-Value hebben gaat al lang terug. Elke partner start bij ons met het volgen van bepaalde trainingen. Daarna volgt de fase van projecten uitvoeren. Al snel bleek dat IT-Value zeer goed in staat was om deze tot een succesvol eind te brengen mét een tevreden klant als resultaat. Zij hebben inmiddels zoveel klanten bediend met Liquit: wij weten dat, wanneer zij met een klant aan de slag gaan, dat het project en alles wat daarbij hoort 100% in goede handen is. Ze komen hun afspraken na, weten precies wat er bij klanten speelt en hoe daar de perfecte oplossing voor gevonden kan worden.’

IT-Value is lid van onze Partner Advisory Council

‘IT-Value is niet voor niets ook lid van onze Partner Advisory Council waarin we feedback vragen van onze partners. Zo horen we graag wat er speelt in de markt, maar ook wat we anders of eventueel beter zouden kunnen doen.’ 

‘Uiteindelijk is Liquit een product dat je op veel verschillende manieren kunt bekijken. Veel klanten kennen ons inmiddels van de uniforme werkplek en van het eenvoudig aan kunnen bieden van applicaties. Maar er is ook een andere kant: voor IT-afdelingen is het dankzij Liquit bijvoorbeeld heel eenvoudig om hun applicaties up to date te houden. Ook veiligheid vanuit die gebruikers speelt daarin een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het werken in een openbare ruimte waarbij een collega aanmeldt op een publiek netwerk. Dan is het wel fijn dat de techniek ervoor zorgt dat deze verbinding veilig tot stand komt en je als IT-collega niet afhankelijk bent van de kennis, kunde en motivatie van de medewerker hieromtrent.’ 

 ‘Ook voor ons is het erg prettig samenwerken met Liquit, de lijntjes zijn kort en ze zijn hártstikke behulpzaam en altijd bereid om met ons mee te denken in klantgerelateerde vraagstukken of andere situaties.’ 

Coreline de LangeCoreline de Lange, IT-Value

IT-Value is één van onze strategische partners

‘Terugkijkend heeft ook de corona periode veel invloed op het werkveld gehad. Bedrijven moesten in heel korte tijd de mogelijkheid van op afstand kunnen werken inrichten, en de veiligheid had daarbij lang niet altijd de hoogste prioriteit. Inmiddels is de tijd gekomen om deze veiligheid goed in te richten en daar helpen we, samen met IT-Value, natuurlijk graag bij. IT-Value is, naast het feit dat ze deelnemen aan onze Council, overigens een van onze strategische partners en dat zijn ze lang niet allemaal. We werken met zo’n 40 partners samen in Nederland en slechts een handjevol daarvan heeft de titel strategisch. Dat we op die manier graag de samenwerking met IT-Value aangaan zegt wel wat over de kwaliteit die er vanuit onze visie bij het bedrijf zit.’

Marktontwikkelingen: work from anywhere 

We zien dat veel bedrijven nog altijd last ondervinden van het tijd– en plaats onafhankelijk werken, omdat dit binnen de organisatiestructuur nog niet voldoende is ingericht. Terwijl zo’n 60% van deze bedrijven aangeeft dat remote werken een blijvend onderdeel van het samenwerken is geworden’, aldus Saskia. ‘Hoofdvraag is toch wel hoe dat men dit hybride werken op een veilige manier kan inrichten. Men ziet obstakels, bijvoorbeeld rondom het inrichten van nieuwe omgevingen. Als werkgever wil je immers dat je eindgebruiker zo min mogelijk van deze verandering merkt, zodat hij niet alleen met plezier maar ook productief zijn werk kan blijven doen. Bovendien worden omgevingen steeds complexer wat ook weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.  

Last van legacy 

‘Veel bedrijven, zeker als je kijkt naar bedrijven in de zorgsector en de overheid, hebben nogal wat applicaties die al tientallen jaren in gebruik zijn. Zij zijn lang niet altijd geschikt om over te gaan naar de huidige moderne werkplek van nu. Tegelijkertijd zijn deze applicaties nog wel nodig binnen deze organisaties, en dat zijn vraagstukken waar wij ons samen met IT-Value graag over buigen. Tegelijkertijd ervaren bedrijven en organisaties het vaak als hoogdrempelig om met een dergelijk project te starten. Dit gevoel kunnen we op allerlei manieren wegnemen, bijvoorbeeld door de stapjes klein en beheersbaar te maken binnen een project. Dit doen we onder meer concreet door de IT-manager, of andere betrokkenen vanuit de IT-afdeling, te laten zien dat wij in staat zijn om een laag te creëren tussen de gebruiker en de IT-afdeling. Dat geeft een gevoel van rust en regie. De IT-afdeling is nu immers niet meer afhankelijk van de manier waarop de gebruiker met deze complexiteit omgaat. Dat hoeft ook niet bij de gebruiker te liggen, want hij richt zich in zijn werk op andere taken. Tegelijkertijd heeft de gebruiker geen last van de migratie, wat ook heel fijn is omdat hij of zij gewoon verder kan met zijn werk. Kortom, we hoeven ons voorlopig niet te vervelen, want er is genoeg te doen’, besluit Saskia.

Meer journaal berichten

‘IT-Value? Die zijn zeer ervaren in de zorgbranche’, Chris Kunkeler, informatiemanager stichting Laurens

Wij gebruikten HelloID voor de autorisatie en authenticatie van user accounts. Door gebrek aan onze eigen beheercapaciteit werkte het eigenlijk niet goed genoeg.  En dat was het moment dat ik naar IT-Value werd verwezen.’ Dat zegt Chris Kunkeler, informatiemanager bij stichting Laurens.

Ga naar de bovenkant