Citrix - IT-Value

Zó kom je in de zorg van Citrix af mét behulp van Citrix

Citrix? Dat focust zich op micro-apps en taakgedreven werkplekken, zodat mensen meer ontspannen én productiever hun werk kunnen doen. Je leest erover in ons blog van deze week.

‘Er zijn nog altijd mensen die Citrix associëren met de oude manier van werken. En die tijd ligt toch écht al even achter ons. Het statische in de markt van een paar jaar geleden is al lang niet meer, vernieuwingsslagen zijn er vandaag de dag continu. En uiteraard is dat een gegeven dat we ook vanuit Citrix volgen.’ Aan het woord is Niek Boevink, Senior Sales Engineer bij softwarebedrijf Citrix. ‘Zo bieden we nog steeds applicaties aan, niet alleen vanuit de traditionele datacenters, maar ook vanuit publieke clouds. Omdat veel organisaties nog midden in de transitie zitten, werken we ook met hybride modellen. En steeds meer van onze relaties kiezen ook voor een Saas-dienst, zodat ze altijd vooraan meelopen in ontwikkelingen en zich niet meer druk hoeven te maken om zoiets pragmatisch als een update-beleid. Het applicatielandschap is sowieso flink in beweging. Traditioneel werd er veel gewerkt met datacenteromgevingen waarin applicaties aangeboden werden. Er is al langere tijd een transitie aan de gang die inhoudt dat applicaties vanuit elders betrokken worden. Dat kan een webapplicatie zijn of, zoals gezegd, een Software as a Service-oplossing, waarbij de software wordt aangeleverd door een vendor.’

Belangrijke ontwikkelingen: micro-apps en taakgedreven werkplek

Niek vervolgt: ‘Verder hebben we hard gewerkt aan een taakgedreven werkplek, waarbij je niet steeds wordt afgeleid door appjes, mailtjes en andere berichten die je uit je concentratie halen. Door deze reductie van afleiding word je als medewerker een stuk productiever. De tweede belangrijke ontwikkeling gaat over micro-apps waarbij je heel efficiënt, bij wijze van spreken en meestal letterlijk, met één druk op de knop aan kunt geven wat je wilt. Dat kan gaan om het indienen van een declaratie of het aanvragen van een dag verlof. Daarmee verminder je de mailflow significant en ben je een stuk efficiënter met je werktijd bezig.’

In gewoon Nederlands

‘Wanneer je alle technische termen even achterwege laat, dan gaat het er vooral om dat men in de markt steeds meer op zoek is naar een uniforme plek voor de medewerker waarbinnen alle relevante applicaties en data worden aangeboden, ongeacht waar het vandaan komt. De medewerker logt in en kan overal bij zodat de gebruikerservaring optimaal is, of er nu vanuit huis of direct vanuit de zorginstelling gewerkt wordt. En dat allemaal op een 100% veilige manier. Voor de beheerder betekent deze dynamische omgeving een nieuwe uitdaging. Omdat sommige zaken door externen worden aangeboden is er minder controle op het geheel. Wij zorgen er op onze beurt weer voor dat alles centraal naar de medewerker wordt aangeboden, zonder dat er gedoe is met bijvoorbeeld het invoeren van dubbele wachtwoorden.’

‘Daarmee geven we ook direct een stuk grip terug aan de betrokken beheerders. Daar hoort ook het analyseren van gegevens rondom veiligheid bij, en dan op zo’n manier dat je kijkt naar wat er in de hele keten gebeurt van eindgebruiker tot softwareleverancier. Stel je maar eens voor dat je op een helpdesk zit en ineens geacht wordt de eindgebruiker antwoord op allerlei soorten vragen te geven, en door het vele thuiswerken plotseling ook vragen die over de eigen devices of het wifi-netwerk van de medewerker zélf gaan.’

Van Citrix naar Citrix

Henk Enter, specialist Modern Werken bij IT-Value vult aan: 'Dat is inderdaad hetgeen allemaal een rol speelt, onder meer bij beheerders. En aan de andere kant willen we het ook de medewerkers zo gemakkelijk mogelijk maken. Zo zie je in de praktijk ook echt wel veranderingen ontstaan. Waar bijvoorbeeld de mensen van wijkzorg eerst naar kantoor gingen om hun geprinte urenstaat aan te leveren, wordt tijdsregistratie nu eenvoudig via tablet of telefoon aangeboden. Uiteindelijk gaat het erom dat je security, gemak en inzicht slim met elkaar combineert, en met name de micro-apps waar Niek aan refereerde bieden hierin een toegevoegde waarde. Ik vind het mooi om met (potentiële) klanten in gesprek te gaan hierover. Al is het alleen al om te ontdekken of zij Citrix inmiddels zien voor het flexibele, moderne Citrix wat het al langere tijd is. Vandaar ook de titel’, lacht hij. ‘Niek en ik helpen mensen, samen met onze collega’s, om desgewenst van het oude Citrix af te komen juist door inzet van het nieuwe Citrix.’

Meer journaal berichten

Ga naar de bovenkant