Over het goed beheren van je Microsoft-omgeving én het belang van weten wat je wilt

Een middelgrote gemeente uit Nederland schakelde IT-Value in voor een mooi project waarbij men naar een andere inrichting van de Microsoft-omgeving ging. De richtlijnen van de overheid waren hierbij belangrijk.

Een middelgrote gemeente uit Nederland schakelde IT-Value in voor een mooi project waarbij men naar een andere inrichting van de Microsoft-omgeving ging. De richtlijnen van de overheid waren hierbij belangrijk. De mensen binnen deze gemeente realiseerden zich al snel dat het Office 365 platform veel mogelijkheden geeft voor de organisatie. Maar dat wilde men niet allemaal zelf uitrollen, men wilde ‘kunnen bouwen op een partner die dat voor ons kon doen op basis van kennis en ervaring die was opgedaan in de markt. Natuurlijk is er in de aanbestedingsperiode dan volop aanbod, maar wij wilden vooral praten met een partij die veel met overheidsinstanties had samengewerkt. En toen kwamen we al snel bij IT-Value uit’, aldus de IT-professional die we spraken. Omdat deze gemeente zeer zorgvuldig met het delen van interne informatie om wil gaan, blijven zij liever anoniem. En dat respecteren we uiteraard. Het gaat ons vooral om het delen van inhoudelijke kennis, zodat ook anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat ze aan de vooravond van een soortgelijk project staan.

‘Het was overigens niet zo dat onze kennis van Microsoft erg beperkt was’, vervolgt de adviseur, ‘want we werkten er al wel mee. Maar we gebruikten bijvoorbeeld nog niet de cloudopslag van het platform. Bovendien heeft Microsoft samen met de VNG een jaar geleden speciaal voor overheden een Microsoft-overheidswerkplek gelanceerd. Dit betekent dat je alle middelen binnen handbereik hebt om in een veilige omgeving samen te werken. Destijds zou de VNG ons adviseren over hoe we dit in konden richten, maar we moesten dat uiteindelijk zelf doen',

Kies voor ervaring

‘Hoe we bij IT-Value terechtkwamen? We hadden al eens eerder contact met ze gezocht, maar het project van destijds werd aan een ander gegund. Toch heeft het bedrijf een dergelijk goede indruk achtergelaten dat we ze nu opnieuw hebben uitgenodigd voor dit project. Uiteindelijk hebben zij de aanbesteding gewonnen. Het grootste verschil, nu we met Office 365 werken, heeft vooral te maken met de mate waarin we innovatief kunnen samenwerken. Zo werken we als gemeente vaak in flexibele teams en is het voor ons belangrijk om tegelijkertijd in hetzelfde document te kunnen werken. Waarbij we in voorkomende gevallen ook documenten moeten kunnen delen met ketenpartners. Daarnaast is er uiteraard veel oog voor cyberveiligheid, want als gemeente word je nu eenmaal eerder doelwit dan een eenmansbedrijf. Aan anderen die een dergelijk project overwegen raden we aan om echt te kijken naar de ervaring van de partner die je kiest. Zo merkten wij meteen dat de termen die we richting IT-Value noemden 100% bekend waren en dat gaf vertrouwen. Zorg er, als gemeente, organisatie of ander bedrijf, bovendien voor dat je zelf echt goed weet wat je nodig hebt van je IT-leverancier. Anders gaat het resultaat niet goed aansluiten bij dat wat je initieel in het project zocht. Inmiddels is er ook een vervolgopdracht gegeven, want wanneer je infrastructuur is aangepakt, dan is het onmisbaar om het beheer goed te beleggen. Al is het alleen maar om de wildgroei rondom documentopslag binnen Teams tegen te gaan. En dat is slecht een klein onderdeel van het beheer. Daarnaast neemt uiteraard ook strategisch informatiemanagement een steeds belangrijkere rol in, zeker binnen overheidsinstellingen.’

Kundig, flexibel en menselijk

‘Los van de techniek en ervaring die het bedrijf uitstraalt kan ik wel zeggen dat zij kundig, flexibel en op een menselijke manier met ons samenwerken. Men wilde nét dat stapje extra zetten. En wanneer iets niet helemaal lekker liep dan werd daar ter plekke een goede invulling aan gegeven. Daarnaast raad ik andere gemeentes aan, zeker als ze net als wij nogal flink van omvang zijn, om gewoon te beginnen. Wanneer je het perfect wilt hebben, blijf je in de fase van nadenken en dan verzand je in planmatigheid en gebeurt er uiteindelijk niets.’

Neem contact op

Wil je meer over modern beheer, de werkplek van de toekomst, een kleine aanpassing óf juist een flinke transitie weten of even vrijblijvend overleggen? Neem dan contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

Meer klantverhalen

Ga naar de bovenkant