On-premise - cloud

‘Overstappen naar de cloud? Maak er géén IT-feestje van’, Paul Willemsen, Interim operationeel IT-manager Woonzorg Nederland

Ook Woonzorg Nederland maakte de overstap van on-premise naar de cloud. En hoe dat bevallen is? Lees het verhaal van Paul Willemsen, interim operationeel IT-manager bij deze organisatie die haar bewoners een betaalbare, veilige en toegankelijke woning wil bieden waar men zelfstandig kan wonen.

Woonzorg Nederland is een organisatie die landelijk seniorencomplexen en sociale huurwoningen aanbiedt inclusief zorg en diensten afgestemd op de wensen van de bewoner. Er zijn, vanuit een regionale aanpak, zo’n 45.000 eenheden beschikbaar. De focus ligt op specialistische bewoning voor senioren.

Van eigen IT-omgeving naar betaalbare cloudoplossing

‘Er stond nog een eigen, compleet ingericht datacentrum op onze locatie in Amstelveen. Los van het organisatorische stuk, waarbij we verantwoordelijk waren voor de koeling, een blusinstallatie en meer, betekent een eigen IT-omgeving ook een steeds terugkerende investering.’ Aan het woord is Paul Willemsen, interim operationeel IT-manager bij Woonzorg Nederland. Deze organisatie biedt bewoners een betaalbare, veilige en toegankelijke woning waar men zelfstandig kunnen wonen. De ambitie is iedereen een fijn thuis te geven met ruimte voor contact en ontmoeting in een zorgzame buurt. Door persoonlijke aandacht en samenwerking in een lokaal zorg- en dienstennetwerk dragen ze bij aan dat mensen op zichzelf kunnen blijven wonen. Ook als ze meer zorg nodig hebben.’

‘Wanneer je zelf een nieuwe hardware voor je IT-omgeving aanschaft dan weet je nooit precies hoe groot deze moet zijn. Je hebt al gauw te maken met over- of juist ondercapaciteit. Toen onze servers en opslag aan het eind van hun afschrijvingstermijnen kwam, kwam al snel de vraag naar boven wat we zouden doen. Weer nieuwe en eigen servers en opslag neerzetten of instappen in de cloud?’

‘Uiteindelijk was de keuze snel gemaakt, want we hadden het al erg lang over naar de cloud gaan. Ook omdat de eigen on-premises oplossing inmiddels een te groot risico met zich meebracht. Daarnaast wilden we ook minder zelf gaan doen en meer uitbesteden aan goede specialisten. IT-Value heeft de inrichting en het beheer voor ons verzorgd. We zijn in augustus vorig jaar begonnen met plannen maken. In januari is de testomgeving overgezet en in februari uiteindelijk de acceptatieomgeving, nadat we geleerd hadden van de testomgeving.’ De productie omgeving volgde daarna, dat is niet op alle vlakken goed verlopen en we hebben best wat nazorg gehad waarbij we uitstekend ondersteund zijn door IT-Value. De verstoringen uit de nieuwe werkplek zijn drastisch afgenomen, dat is bevestigd door onze eigen Helpdesk IT.’

IT-Value als kennispartner

‘De keuze voor IT-Value was een logische. Ze zijn al enkele jaren bij ons betrokken als strategische kennispartner. Dat werkt erg prettig, ik vertrouw het bedrijf en de mensen die daarin werkzaam zijn. Wanneer ik aan deze samenwerking denk dan denk ik meteen aan het technische kennisniveau dat ronduit hoog is. Ze weten heel goed waar ze het over hebben. Ook de snelheid waarmee we kunnen schakelen is erg prettig. En tot slot valt de bereidwilligheid elke keer weer op. Ze werken heel graag mee en willen zaken gewoon goed oplossen. Ook als dat een keer in de avonduren is. Lang verhaal kort: men heeft hart voor de zaak.’

‘Het is erg prettig dat we niet meer afhankelijk zijn van een server zonder support die bovendien te kampen had met een technische oude onderlaag. De tijd waarin er intern frustraties waren, bijvoorbeeld over de traagheid van het systeem, ligt inmiddels definitief achter ons. We kunnen nu met een gerust hart fase twee ingaan, waarbij we meer naar een regie-organisatie willen groeien.’

Tips voor anderen overstappen overwegen

‘De stap die wij nu zetten, was met de vaste bemensing niet gelukt. Je hebt echt een professionele partner nodig die de vertaling van de technische issues snel en adequaat kan oppakken. Ook kijkend naar de risico’s en naar wat er gebeurt als je de huidige situatie door laten lopen. Mijn advies? Haal specialisme in huis. Modder niet door, zorg dat je de juiste mensen op de juiste plekken zet. Een tweede tip is: maak er geen ICT-feestje van, maar nodig vooral ook de eindgebruikers uit om mee te draaien en de applicatie zoveel mogelijk vooraf te testen. Kortom, als je de overstap naar de cloud maakt, doe dat dan goed en weloverwogen. Zorg ervoor dat je vooraf duidelijk hebt wat je precies gaat doen en met welke partij je dat wilt doen. En IT-Value? Die kan ik wederom van harte aanbevelen.’

Meer klantverhalen

Ga naar de bovenkant