Transitie - Moderne werkplek

Transitie naar een nieuwe werkplek

Het resultaat is elke dag voelbaar: we hebben minder storingen, een veiliger netwerk, zijn gestart met de noodzakelijke verbetering van de basis voor al onze ambitieuze plannen. We merken nu al dat mensen prettiger werken.

In een ziekenhuis als het onze, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, is het ICT-landschap heel complex. Met veel applicaties, in veel stadia, en bovendien professionals die belangrijk werk onder hoge druk moeten doen en zich geen enkele afleiding kunnen permitteren. Dus alle veranderingen in ICT op de werkplek moeten heel goed met de betrokkenen worden afgestemd. De werkplekken voor onze medewerkers draaiden nog op Window XP. IT-Value heeft een nieuwe werkplek ingericht met Windows 7, waarmee onze medewerkers vanaf verschillende plekken hun werk kunnen benaderen, ook vanuit huis en het buitenland. Ook hebben we een nieuw officepakket besteld, een applicatie single sign on en is de mogelijkheid gecreëerd om in de loggen met een badge reader.

Daarnaast heeft IT-Value ervoor gezorgd dat we nu geen 900 applicaties meer hebben, maar 200 minder. En dat allemaal op tijd en binnen budget.

Essentieel is dat IT-Value dit deed met oog voor de behoeften, belangen en gevoelens van betrokkenen. Ze hebben duidelijk ervaring in deze trajecten.

Ik blik positief terug op de samenwerking met IT-Value. Ze zijn technisch heel goed onderlegd, duidelijk en vast van koers. Als we kijken naar onze infrastructuur en applicaties waren we toe aan een update, terwijl onze ambities ver reiken: we willen graag het elektronisch patiëntendossier invoeren en daarvoor heb je een passende infrastructuur en applicatie-landschap nodig. Wat zij hebben gedaan is de koers uitgezet voor de architectuur; voor ons een enorm belangrijke stap.

Ze kennen de gevoeligheden die erbij komen kijken. Dat maakt ze in mijn ogen echt onderscheidend: zij kunnen heel goed projectmatig zo’n grote verandering doorvoeren, zijn helemaal thuis in de techniek en methoden, maar hebben óók oog voor de gebruikers en ICT-beheerderskant.

Het resultaat is elke dag voelbaar: we hebben minder storingen, een veiliger netwerk, zijn gestart met de noodzakelijke verbetering van de basis voor al onze ambitieuze plannen. We merken nu al dat mensen prettiger werken.

Meer klantverhalen

‘Ik vond dat het te lang duurde voordat ik facturabel was’, Peter-Jan Hekkema, Sr. Beheerder IT-Value

‘Ik kwam via een ex-collega met IT-Value in contact. En dat iemand die er niet meer werkt nog altijd zo rázend enthousiast is over zijn voormalige werkgever, vond ik niet alleen interessant maar ook positief,’ Aan het woord is Peter-Jan Hekkema, sinds 1 maart jl. als sr. beheerder aan de slag bij het bedrijf. ‘Ik werkte, via mijn vorige werkgever, met een collega samen aan een project.

Trend: van alle IT in eigen hand naar een doordachte regie-organisatie

‘De software, servers en infrastructuur waren aan vervanging toe. Daar kwam het kortgezegd op neer’, zegt Wouter Suyderhoud, Cloud Consultant bij IT-Value. ‘Via deze samenwerking, ontstond onder meer de vraag om van on-premises naar Azure over te stappen. En gaandeweg kwam het verzoek om ook het beheer over te nemen, omdat men toe was aan een professionaliseringsslag.’

Ga naar de bovenkant