On- en offboarden AFAS Ivanti

Volledig geautomatiseerd on- en offboarden met AFAS en Ivanti

IT-Value is uniek in het vertalen van de wensen van de klant in een technische oplossing. Met de processen optimaliseren en beheersbaar maken als hoofddoel.

Uticon is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met meer dan 30 jaar ervaring in de food branche. Al sinds 1985 streeft Uticon dagelijks samen met haar opdrachtgevers naar optimalisatie van productieprocessen, uitbreiding van capaciteit, duurzame bouw en verbouw van fabrieken. Continue ontwikkeling en innovatie staan hoog in het vaandel.

Realisatie van een volledig geautomatiseerd in dienst-, doorstroom en uit dienstproces

Uticon wil ook intern haar bedrijfsprocessen zoveel mogelijk optimaliseren en geautomatiseerd laten verlopen. Veel IT- werkzaamheden zijn al gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Maar doordat processen afdelingen overstijgen komt er in veel processen en aanvragen vaak toch nog handmatig werk aan te pas wat onnodig veel tijd in beslag neemt en de kans op fouten vergroot. Uticon heeft de wens uitgesproken het in dienst, doorstroom en uitdienst proces (IDU-proces) van medewerkers nu en in de toekomst zoveel mogelijk te willen automatiseren en de niet voorspelbare of standaard services van medewerkers via een self service portaal aan te willen bieden.

IT-Value is uniek in het vertalen van de wensen van de klant in een technische oplossing. Met de processen optimaliseren en beheersbaar maken als hoofddoel

Opdrachtoplossing en resultaat

Doordat Uticon al jaren tevreden gebruik maakt van Ivanti (voorheen RES) Workspace en Automation is er gekozen voor de Ivanti Identity Director en Ivanti Automation om de besproken wensen en doelstellingen van Uticon te realiseren.

De initiatie van personeelsverloop ligt bij de afdeling HR. IT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties. Uticon maakt gebruik van AFAS. Door het maken van een koppeling tussen AFAS en Ivanti Automation wordt na invoering van de verplichte velden in AFAS het proces opgestart. Voor de afdeling HR zal er dus weinig veranderen aan de voorkant. Medewerkers binnen Uticon hebben recht op een aantal standaard applicaties en toegewezen applicaties en rechten op basis van afdeling en securitygroep. In AFAS wordt aangegeven welke functie de (nieuwe) medewerker krijgt, op welke afdeling hij zit en aan welke securitygroep hij gekoppeld dient te worden. Op basis van deze informatie zullen de juiste rechten en applicaties geautomatiseerd uitgerold worden.

Ivanti Automation is in deze gekozen oplossing de uitvoerende kracht die wordt getriggerd door wijzigingen in de aangewezen systemen. De Identity Director is verantwoordelijk voor de vertaling tussen de bron en doelsystemen. Dit op basis van de vooraf besproken voorwaarden.

Meer klantverhalen

‘IT-Value? Die zijn zeer ervaren in de zorgbranche’, Chris Kunkeler, informatiemanager stichting Laurens

Wij gebruikten HelloID voor de autorisatie en authenticatie van user accounts. Door gebrek aan onze eigen beheercapaciteit werkte het eigenlijk niet goed genoeg.  En dat was het moment dat ik naar IT-Value werd verwezen.’ Dat zegt Chris Kunkeler, informatiemanager bij stichting Laurens.

Ga naar de bovenkant