Disclaimer

De website van IT-Value is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. IT-Value is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links

Op de webpagina’s van de IT-Value website bevinden zich links naar externe websites en gekoppelde bestanden van derden. IT Value is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en bestanden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van de IT-Value website en op onze eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics verzamelt enkel de strict noodzakelijke gegevens om IT-Value te voorzien van informatie over het gebruik van de website. Wij hebben alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de bescherming van uw persoonsgegevens niet prevaleert boven ons gerechtvaardigde belang. Dit doen wij onder andere middels:

  • Er is een bewerkingsovereenkomst (Amendement gegevensverwerking) met Google gesloten
  • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd
  • Het delen van gegevens met Google is uitgeschakeld
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

LeadBoxer

Deze website maakt gebruik van LeadBoxer. De LeadBoxer componenten herkennen en kwalificeren automatisch bedrijven die een website bezoeken. Met de LeadBoxer-component kan de website bestaande klanten herkennen, leads genereren en potentiële klanten kwalificeren. De gebruikersprofielen worden gebruikt om het bezoekersgedrag te analyseren en een verbetering van ons internetaanbod mogelijk te maken. Gegevens verzameld via de LeadBoxer-component worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder eerst een afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens of met andere gegevens die hetzelfde gebruikersprofiel bevatten. LeadBoxer identificeert standaard de bedrijven, niet de personen die de website bezoeken en presenteert bedrijfsgegevens. Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld en opgeslagen op basis van opt-in-voorkeuren.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Deze website zal op geen enkele wijze persoonsgegevens verzamelen dan wel verwerken. De enige uitzondering die hierop gemaakt wordt zijn de geplaatste formulieren die na verzenden de ingevulde gegevens zullen verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet langer dan nodig en/of wettelijk toegestaan bewaard blijven. De verwerkte gegevens zullen door de medewerkers van de desbetreffende afdeling in te zien zijn.

Cookie Declaration

Privacy Statement

Download hier ons Privacy Statement.