Data Management & Governance

Klanten moeten 100% kunnen vertrouwen op hun bedrijfsdata. In de praktijk zien wij dat er de afgelopen jaren te weinig aandacht is besteed aan data management. De afgelopen jaren hebben verschillende (technologische) ontwikkelingen ertoe geleid dat men de grip op de data verliest. Data staat werkelijk overal en wordt niet of nauwelijks gestructureerd of gemanaged. Daar komt bij dat als het onderwerp op de agenda staat het vaak te groots wordt aangepakt. Hierdoor wordt de doorlooptijd lang en de bijbehorende investering erg hoog. Terwijl in de tussentijd de klok door tikt.

IT-Value adviseert een andere aanpak.

Ons advies is te beginnen met het verkrijgen van inzicht en overzicht door te kijken waar data staat en welke type data er zoal beschikbaar wordt gesteld.  Ook kijken we naar de toegankelijkheid van data en de bijbehorende rechtenstructuren. Tot slot stellen we vast hoe snel alle benodigde data terug gezet kan worden. Niet alleen bij brand maar vooral ook bij ransomware of malware aanvallen.

Zodra het inzicht en overzicht er is kunnen we gaan analyseren hoe jouw data zich verhoudt tot de marktstandaarden (benchmark). Aan de hand van praktijkvoorbeelden leggen we uit wat onze bevindingen zijn en welke risico’s deze met zich meebrengen. Ook kijken we samen met jou welke quickwins doorgevoerd moeten worden (op basis van jouw prioriteiten) op korte termijn en welke investeringen hiermee gepaard gaan.

Onze specialisten kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden ingezet. Dit kan vanuit visie en strategie (uitzicht), vanuit consultancy en architectuur (vooruitgang) en vanuit beheervraagstukken (zekerheid).

Danny Werdler
Danny Werdler
Cloud Consultant

Waarom IT-Value governance, backup en databeheer?

  • +10 jaar data management ervaring
  • Specialist i.p.v generalist
  • Vast team van intake tot oplevering
  • Aanbevolen door vendoren en IT-Partners
  • Gecertificeerde security consultants
Zorg dat je kunt vertrouwen op je data!

Verkrijg inzicht en overzicht in jouw data en bepaal de huidige situatie! Zodra dit bekend is kun je gaan bepalen aan de hand van best practices of en zo ja welke verbeterstappen je wilt doorvoeren op de korte en de middellange termijn:

Wat zijn belangrijke onderdelen van Data Management & Governance

Binnen IT-Value maken wij onderscheid in drie onderdelen die horen bij data management.

Governance: balans tussen samenwerking & controle

Governance biedt automatisering voor het aanvragen, beheren, archiveren en verwijderen van resources. Door met een daarvoor beschikbaar gesteld front-end portaal Sharepoint sites en Teams aan te laten vragen wordt er vanaf het begin af aan al een standaard gedefinieerd. Dit houdt in dat er direct bij aanvragen een eigenaar wordt benoemd, dat de aanvragen goedgekeurd moeten worden door een daarvoor bevoegd persoon en dat deze aangemaakt worden volgens een daarvoor opgesteld naamgevingsbeleid.

Na verloop van tijd worden er, op basis van inactiviteit of vastgestelde intervallen, controleacties uitgezet bij de eigenaren van deze resources. Hierbij wordt gevraagd of de resource nog steeds actief moet blijven of dat deze gearchiveerd of verwijderd kan worden.

Governance houdt ook de gastgebruikers in een  SharePoint site of Teams bij. Hierdoor wordt de eigenaar van de site op een afgesproken moment gevraagd of hij de toegang van de gastgebruikers wil voortzetten of dat de toegang voor de gasten ingetrokken moet worden.

Op deze manier houdt je als klant maar ook als gebruiker altijd controle op de locaties waarin data wordt opgeslagen.

Backup: de standaard retentieperiode van 60 dagen is niet toereikend

Bescherm jouw data en ga snel verder na gegevensverlies met een cloud back-up oplossing. Verzeker jezelf voor herstel na calamiteiten met corrupte bestanden, of scenario’s met veel gegevensverlies. Een cloud-naar-cloud back-up is de enige manier om dit op te lossen. Of het nu gaat om een gebruikersfout, een storing of een ransomware aanval—je hebt een aanvullende back-up nodig!

IT-Value biedt een cloud-to-cloud back-updienst waarmee geselecteerde data apart wordt geback-upt, waarmee het herstel van data in geval van een noodsituatie wel mogelijk is, ook buiten de standaard Microsoft retentieperiode van slechts 60 dagen!

Onze back-up oplossing verzorgd niet alleen de continuïteit van uw omgeving. Er zit tevens een mechanisme in die detecteert op Potentiële Ransomware aanvallen & Ongewone activiteiten.

Security: wat is jouw score met de Microsoft Secure Score?

De Microsoft Secure Score oplossing is een samenvatting van uw beveiligingspostuur op basis van systeemconfiguraties, gebruikersgedrag en andere beveiliging gerelateerde metingen. Het is geen absolute meting van de kans dat uw systeem of gegevens worden geschonden. In plaats daarvan vertegenwoordigt het de mate waarin beveiligingscontroles zijn toegepast in jouw Microsoft-omgeving die kunnen helpen het risico op inbreuk te beperken. Geen enkele onlineservice is immuun voor beveiligingsschendingen en de beveiligingsscore mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een garantie tegen beveiligingsschending. Ben jij benieuwd naar jouw Microsoft secure score?

Data management

Sparren

Op basis van fictieve data inzicht en overzicht krijgen in hedendaagse uitdagingen rondom data.

Governance Scan

Op basis van jouw data inzicht en overzicht krijgen in jouw specifieke situatie inclusief aanbeveling tot verbetering.

Backup scan

Op basis van jouw data inzicht en overzicht krijgen in jouw specifieke situatie inclusief aanbevelingen tot verbeteringen.

Back-up ROI

Wil je weten of onze back-up oplossing goedkoper is dan je huidige oplossing?

Uitzicht

door inzicht & overzicht

Vooruitgang

door kennis & innovatie

Zekerheid

door ontzorgen & optimaliseren

Lees meer over Governance, backup & databeheer

FAQ

Data is het belangrijkste eigendom van een organisatie en bepaald het bestaansrecht van de organisatie. Het ontbreken van data of het lekken van data kan grote gevolgen hebben. Als (alle) data verloren gaat kan dit zelfs leiden tot een faillissement.

Om in controle te komen van data dient Data Governance ingericht te zijn. Hiermee wordt inzichtelijk wat er met de data en informatiestromen gebeurd en welke risico’s er zijn. Een organisatie is daardoor makkelijker in staat om aan wet- en regelgeving te voldoen en het verhoogd de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data. Op het moment dat je in control bent, ben je immers in staat om het bestaande te verbeteren

In een databeheer plan staat onder andere:
– Waar staat de huidige data?
– Wie heeft zoals toegang tot deze data?
– Welke risico’s loop je in de huidige situatie?
– Wat kun je doen om dit te voorkomen?
– Hoe kun je dit monitoren in de toekomst?
– Wordt er voldoende aandacht besteed aan de beveiliging van de data?
– Is het backup beleid toereikend en voldoet dit aan de AVG voorwaarden?
– Is jouw backup voldoende bestand tegen ransomware aanvallen? (versterkt jouw verhaal van verlies van data).
– Wat wordt er allemaal met externen gedeeld?
– Is er voldoende zicht op ongewenst of verdacht gedrag op OneDrives van gebruikers (verplaatsen/verwijderen van data).

Om je data te beschermen tegen gegevensverlies kun je gebruik maken van een cloud back-up oplossing. Verzeker jezelf voor herstel na calamiteiten met corrupte bestanden, of scenario’s met veel gegevensverlies. Een cloud-naar-cloud back-up is de enige manier om dit op te lossen. Of het nu gaat om een gebruikersfout, een storing of een ransomware aanval—je hebt een aanvullende back-up nodig!